0076. 32 KEJADIAN KEJADIAN “DAHSYAT” & “MENGERIKAN” PADA HARI KIAMAT “MENURUT AL-QURAN” (1. Matahari & Langit digulung, 2. Bintang2 berjatuhan, 3. Gunung2 dihancurkan sehancur hancurnya menjadi debu yang beterbangan, 4. Sengkala ditiup sekali tiup (tiupan pertama) dan diangkatlah bumi dan gunung2 lalu dibenturkan keduanya sekali bentur terjadilah hari kiamat, matilah siapa yang dilangit dan dibumi kecuali yang dikehendaki Alloh, 5. Terbelahlah langit, Langit menjadi lemah, Langit dilenyapkan , 6. Ketika ditiup sengkala maka terkejutlah segala yang dilangit dan dibumi, kecuali siapa yang dikehendaki Alloh dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri, tiupan ini adalah tiupan sengkala yang kedua yang sesudahnya bangkitlah orang2 dalam kubur, 7. Kedatangan-nya kepada mereka dengan tiba tiba, 8. Tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, 9. Tidak ada pula mereka saling bertanya (Manusia tidak dapat tolong menolong walaupun dalam kalangan sekeluarga), 10. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadianya, 11. Merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain), 12. Tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya, pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, hari dinampakkan kesalahan-kesalahan., diberilah buku/kitab (perhitungan perbuatan amal masing masing) dan didatangkanlah para Nabi dan saksi saksi dan diberi keputusan diantara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan, adapun orang2 yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan-nya maka akan bahagia (mendapat surga, buah buahan-nya dekat, maka dikatakan kepada mereka makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari hari yang telah lalu), dan orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri-nya akan celaka (mendapat neraka, mereka berkata “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali kali tidak memberi manfaat kepadaku, Maka Alloh berfirman “peganglah dia lalu belenggulah tangan-nya ke leher-nya, kemudian masukan dia ke dalam api neraka yang menyala nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta, sesungguhnya dia dahulu “Tidak Beriman” kepada Alloh yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini disini), 13.Bumi digoncangkan berturut turut dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya, dia mengatakan “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini”, maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya, 14. Kegocangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat), lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, manusia dalam keadaan mabuk, azab Alloh sangat kerasnya, bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, 15. Unta unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan), 16. Binatang-binatang liar dikumpulkan, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat ayat kami, 17. Lautan dijadikan meluap, 18. Ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), 19. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, 20. Neraka Jahim dinyalakan, 21. Surga didekatkan, 22. Manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, 23. Mata manusia terbelalak (Ketakutan), 24. Hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit., kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat), maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka), 25. Bulan telah Hilang Cahayanya,26. Matahari dan Bulan dikumpulkan, 27. Timbangan Amal / Mizan / Hisab akan dilakukan, 28. Seluruh Manusia di kumpulkan di padang maksyar dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, 29. Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka, 30. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka), 31. Terjadilah hari panggil memanggil karena orang yang berkumpul di padang mahsyar sebagian memanggil sehagian yang lain untuk meminta tolong. (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang menyelamatkan kamu dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk., 32. Dikala datang hari itu, tidak ada seorangun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia, Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang).” Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya” Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.” Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.” Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling ‘Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

28 September 2019,

Assalamualaikum Wr Wb, ” Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhhibu robbuna wa yardo”

KEJADIAN TERJADINYA HARI KIAMAT KUBRO “MENURUT AL QURAN”

 1. Matahari digulung (QS Takwiir-1),… pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya[1316] (QS Az Zumar-67)
 2. Bintang-bintang berjatuhan (QS Takwiir-2)
 3. Gunung-gunung dihancurkan, seperti bulu yang dihambur-hamburkan(QS Takwiir-3, QS Al Qaari’ah-5,) Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: “Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya (QS Thaahaa-105). dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya, 6. maka jadilah ia debu yang beterbangan (QS Al Waaqi’ah-5,6)
 4. Sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka (QS Al Haaqqah-13,14.15,16,17). Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri (QS An Naml-87). Dan ditiuplah sangkalala[1270], maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.  [1270]. Tiupan ini adalah tiupan sangkalala yang kedua yang sesudah nya bangkitlah orang-orang dalam kubur (QS Yaasiin-51). Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang[1300].  (1300]. Satu teriakan itu ialah untuk tanda hari Kiamat dan teriakan ini amat keras dan cepat (QS Shaad-15),  Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila Kiamat sudah datang (QS Muhammad-18). Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu[1023], dan tidak ada pula mereka saling bertanya. [1023]. Maksudnya: pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong menolong walaupun dalam kalangan sekeluarga. Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya[1024], maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. [1024]. Maksudnya: orang-orang mukmin yang beramal saleh. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya[1025], maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. (1025].Maksudnya: orang-orang kafir, karena kepercayaan dan amal mereka tidak dihargai oleh Allah di hari kiamat itu.(QS Al Mu’ Minuun-101,102,103). Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).(QS Az Zumar-68)
 5. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya. (QS Al Waaqi’ah-3)
 6. Merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain) (QS Al Waaqi’ah-3)
 7. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”. Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai dalam surga yang tinggi,buah-buahannya dekat, (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku”. (Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta, Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini. (QS Al Haaqqah-19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35), Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya[1508] dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini).” [1508]. Maksudnya: catatan amalan perbuatannya (QS Al Haaqqah-19). Dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan (QS Az Zumar-69)
 8. Bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris- Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya, Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini.” Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya[1577]. [1577]. Maksudnya: kekerasan azab Allah sesuai dengan keadilan-Nya.dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya (QS Al Fajr-21,22,23,24,25,26). Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).  (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. (QS Al Hajj-1,2). Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya (QS Al Waaqi’ah-4)
 9. Unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan) (QS Takwiir-4
 10. Binatang-binatang liar dikumpulkan, (QS Takwiir-5), Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami[1108]. [1108]. Yang dimaksud dengan perkataan di sini ialah ketentuan datangnya masa kehancuran alam. Salah satu dari tanda-tanda kehancuran alam ialah keluarnya sejenis binatang melata yang disebut dalam ayat ini (QS An Naml-82)
 11. Lautan dijadikan meluap(QS Takwiir-6
 12. Ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) (QS Takwiir-7
 13. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, (QS Takwiir-8,9
 14. Catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, (QS Takwiir-10), . (Ingatlah) hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar (QS At Taghaabun-9). Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka (QS Al Israa’-13)
 15. Langit dilenyapkan, (QS Takwiir-11
 16. Neraka Jahim dinyalakan, (QS Takwiir-12
 17. Syurga didekatkan(QS Takwiir-13
 18. Tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya(QS Takwiir-14), Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya (QS An Naaziat-79)
 19. Manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran (QS Al Qaari’ah-4,
 20. Mata manusia terbelalak (Ketakutan) (QS Al Qiyamah-7) Hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit (QS Al Qomar-46). Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.”(QS Al A’raaf-187) Dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat); maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka) QS Saba’-51)
 21. Bulan telah Hilang Cahayanya (QS Al Qiyaamah-8)
 22. Matahari dan Bulan dikumpulkan (QS Al Qiyaamah-9
 23. Timbangan Amal / Mizan / Hisab akan dilakukan (QS Al Ambiyaa’-47,
 24. Seluruh Manusia di kumpulkan di padang maksyar (QS Ahqaaf-6, QS Al Haaqqah-18), Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan[1448]. Alangkah mulianya golongan kanan itu. [1448]. ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Dan golongan kiri[1449]. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. [1449]. ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri (QS Al Waaqi’ah-7,8,9). Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka (QS Al Kahfi-47). Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka) (QS Ar Ruum-14,15,16). Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil[1321]. [1321]. Hari kiamat itu dinamakan hari panggil memanggil karena orang yang berkumpul di padang mahsyar sebagian memanggil sehagian yang lain untuk meminta tolong. (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang menyelamatkan kamu dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk (QS Al Mu’min-32). Di kala datang hari itu, tidak ada seorangun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia (QS Huud-105).  Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang).” Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya” Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.” Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.” Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling ‘Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (QS Az Zumar 71,72,73,74,75)
 25. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu dan akan dipisahkan (QS Al Mumtahanah-3). Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang (QS Ad Dukhaan-41,42). Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa’at[46] dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. [46]. Syafa’at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa’at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa’at bagi orang-orang kafir (QS Al Baqoroh-48). Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (QS Al Mu’min-17). Datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan[790]. [790]. Maksudnya: pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat (QS Ibrahim-31)
 26. Nabi Isa akan menjadi Saksi terhadap Yahudi dan Nasrani mengenai kenabianya, bukan untuk disembah (QS An Nisaa’-159,
 27. Pada hari mereka melihat malaikat dihari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa mereka berkata: “Hijraan mahjuuraa. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan (QS Al Furqon-22,23)
 28. Langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang (QS Al Furqon-25), Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka (QS Al Haaqqah-16,17)
 29. Dan adalah (hari itu), satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir, (QS Al Furqon-26
 30. Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul”. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia (QS Al Furqon-27, 28, 29)
 31. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina (QS Al Furqon-68,69)
 32. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS Al Imron-77
 33. Dan apabila dikatakan kepada mereka “Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Dongeng-dongengan orang-orang dahulu, (ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu (QS An Nahl-24,25)
 34. ….Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (QS Ali Imron-161)
 35. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat (QS Ali Imran-180)
 36. ….Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung (QS Ali Imron-185). Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan(QS Az Zumar-71)
 37. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaaha-124)
 38. Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya (QS Al Israa’-97)
 39. Barangsiapa berpaling dari pada Al qur’an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat (QS Thaaha-100)
 40. Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus[705] dan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu (QS Yunus-93, As Sajdah-25, An Nahl-92)
 41. Kepada Fir’aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir’aun, padahal perintah Fir’aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi (QS Huud-97,98), Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang[1324], dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.” [1324]. Maksudnya: dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang sebelum hari berbangkit (QS Al Mu’min-20,46)
 42. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; “mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja).” Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran)[1177]. [1177]. Maksudnya: sebagaimana mereka berdusta dalam perkataan mereka ini, seperti itu pulalah mereka selalu berdusta di dunia (QS Ar Ruum-55)
 43. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (QS Al Baqoroh-212)
 44. Dan berkata Ibrahim: “Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu mela’nati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali- kali tak ada bagimu para penolongpun (QS Al Ankabuut-25), Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); “Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang benar)?.” (QS Al Furqon-17). Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat, dan berfirman: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (nabi-nabi dan orang-orang mukmin)?” Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu:[821] “Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir”, [821]. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu ialah: para malaikat, nabi-nabi dan orang-orang mukmin.(QS An Nahl-27) Kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya[464] kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: “Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan (sekutu-sekutu) Kami?.” (QS Al An’aam-22) . Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?(QS Az Zumar-31,60)
 45. Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka[1203] dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. [1203]. Pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada rasul-rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu (QS Al Ahzab-8), (Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya (kepada mereka): “Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu?.” Para rasul menjawab: “Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib (QS Al Maidah-109), Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi (rasul), kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta ma’af (QS An Nahl-84)
 46. Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah di giring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka: “Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?” Kulit mereka menjawab: “Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu[1332] bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. [1332]. Mereka itu berbuat dosa dengan terang-terangan karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak atas perbuatan mere (QS Fushilat-19,20,21,22)
 47. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa’at yang diterima syafa’atnya (QS AL Mu’min-18).
 48. (yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka.” Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. (QS Al A’raaf-51)
 49. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896], maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. [896]. Maksudnya: tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat, hisab dan pembalasan.(QS Al Kahfi-105), Katakanlah: “Pada hari kemenangan[1196] itu tidak berguna bagi orang-orang kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.” [1196]. Hari Kemenangan ialah Hari Kiamat, atau kemenangan dalam Perang Badar, atau penaklukan kota Makkah (QS As Sajdah-29)