21 AMALAN “RINGAN” YANG DAPAT MENGHANTARKAN TICKET KE “SURGA” (1. Menuntut Ilmu Syar’i (Agama), 2. Membaca Ayat Kursi Setiap Selesai Shalat Fardhu, 3. Bertasbih di akhir setiap shalat 10 kali + bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali (Keduanya ringan, namun sedikit yang mengamalkannya), 4. Memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang Membaca 3 kali : ‘radhiitu billahi rabba, wa bil islaami diina wa bi muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam nabiya warosula, 5. Menyingkirkan Gangguan dari Jalan, 6. Menyebarkan Salam + Memberi Makan Orang Lain + Menghubungkan Persaudaraan (Silaturahim) + Mendirikan Sholat Ketika Orang Orang Sedang Tidur (Tahajud), 7. Berpuasa Hari Ini + Memberi Makan Orang Miskin Hari Ini + Menghantarkan Mayit Ke Pemakaman hari Ini + Menjenguk Orang Sakit hari ini (Amalan Abu Bakar), 8. Seorang Muslim yang Menjenguk Muslim yang Lain pada Pagi atau Sore Hari, 9. Memberi Minum Binatang Yang Kehausan, 10. Menahan Marah, 11. Membela Kehormatan Saudaranya di Saat Ketidakhadirannya, 12. Menjauhi Debat Kusir Walaupun Benar, 13. Berwudhu’ Lalu Shalat Dua Raka’at, 14. Pergi Shalat ke Masjid, 15. Bila dia diberi, dia bersyukur + bila dia mampu melakukan pembalasan, dia memberi maaf + bila ia marah, surut amarahnya, 16. Katakanlah perkataan yang benar, 17. Memberi Tangguh atau Mengurangkan Pembayaran Hutang, 18. Memberi Manfaat Bagi Manusia (Menggembirakan atau Membahagiakan Orang Lain), 19. Berterima kasih kepada orang lain, 20. Memberi maaf kepada yang bersalah, 21. Menutup Aib Orang Lain …..)..

Kamis, 05 Mei 2018 Seperti dalam Alquran surga adalah negeri yang tentram dan damai, negeri yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang tiada henti, negeri dengan kebahagiaan abadi. Kenikmatan Surga adalah kenikmatan yang tidak bisa dijangkau indera manusia. Tidak ada kenikmatan dunia yang setara dengan kenikmatan Surga. Allah Ta’ala Dalam hadits qudsi:“Aku sediakan bagi hamba-hamba-Ku yang… Read More 21 AMALAN “RINGAN” YANG DAPAT MENGHANTARKAN TICKET KE “SURGA” (1. Menuntut Ilmu Syar’i (Agama), 2. Membaca Ayat Kursi Setiap Selesai Shalat Fardhu, 3. Bertasbih di akhir setiap shalat 10 kali + bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali (Keduanya ringan, namun sedikit yang mengamalkannya), 4. Memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang Membaca 3 kali : ‘radhiitu billahi rabba, wa bil islaami diina wa bi muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam nabiya warosula, 5. Menyingkirkan Gangguan dari Jalan, 6. Menyebarkan Salam + Memberi Makan Orang Lain + Menghubungkan Persaudaraan (Silaturahim) + Mendirikan Sholat Ketika Orang Orang Sedang Tidur (Tahajud), 7. Berpuasa Hari Ini + Memberi Makan Orang Miskin Hari Ini + Menghantarkan Mayit Ke Pemakaman hari Ini + Menjenguk Orang Sakit hari ini (Amalan Abu Bakar), 8. Seorang Muslim yang Menjenguk Muslim yang Lain pada Pagi atau Sore Hari, 9. Memberi Minum Binatang Yang Kehausan, 10. Menahan Marah, 11. Membela Kehormatan Saudaranya di Saat Ketidakhadirannya, 12. Menjauhi Debat Kusir Walaupun Benar, 13. Berwudhu’ Lalu Shalat Dua Raka’at, 14. Pergi Shalat ke Masjid, 15. Bila dia diberi, dia bersyukur + bila dia mampu melakukan pembalasan, dia memberi maaf + bila ia marah, surut amarahnya, 16. Katakanlah perkataan yang benar, 17. Memberi Tangguh atau Mengurangkan Pembayaran Hutang, 18. Memberi Manfaat Bagi Manusia (Menggembirakan atau Membahagiakan Orang Lain), 19. Berterima kasih kepada orang lain, 20. Memberi maaf kepada yang bersalah, 21. Menutup Aib Orang Lain …..)..

ORANG ORANG YANG “CURANG” (Tidak akan masuk Surga, Dimasukan dalam Neraka Wail, Tertimpa paceklik, Tertimpa Kesusahan dalam memenuhi kebutuhan, dan Terkena kejahatan penguasa, Mendapatkan kebinasaan). Seperti Pemimpin yang curang (tidak amanah, Tidak adil, Etc), Kecurangan dalan jual beli (Mengurangi Timbangan, Etc.), Perbuatan curang dalam ilmu (Menyontek, Menyogok/Menyuap, Etc), dan Curang dalam Perkatan (Berita & Saksi Palsu dalam Persidangan, Etc). Perbuatan Curang adalah salah satu KEDZOLIMAN BESAR dan menyebabkan DOSA BESAR dan Harta yang didapatkan dengan kecurangan adalah HARAM.

23 Maret 2019; Belajar dari hadist Rosullulloh tentang  3 hari bersama “Calon Penghuni Surga” namun tidak punya amalan yang special (atau amalan khussu) hanya dikarenakan  2 sebab, tidak pernah berbuat “CURANG” dan tidak pernah “IRI ataupun HASAD” kepada orang lain. Rosullulloh bersabda “Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga.” Ucapan Rosulluloh ini… Read More ORANG ORANG YANG “CURANG” (Tidak akan masuk Surga, Dimasukan dalam Neraka Wail, Tertimpa paceklik, Tertimpa Kesusahan dalam memenuhi kebutuhan, dan Terkena kejahatan penguasa, Mendapatkan kebinasaan). Seperti Pemimpin yang curang (tidak amanah, Tidak adil, Etc), Kecurangan dalan jual beli (Mengurangi Timbangan, Etc.), Perbuatan curang dalam ilmu (Menyontek, Menyogok/Menyuap, Etc), dan Curang dalam Perkatan (Berita & Saksi Palsu dalam Persidangan, Etc). Perbuatan Curang adalah salah satu KEDZOLIMAN BESAR dan menyebabkan DOSA BESAR dan Harta yang didapatkan dengan kecurangan adalah HARAM.

DAHSYAT-NYA “BERDZIKIR” (Sebaik baik amalan, Yang paling bersih disisi Tuhan, Lebih meninggikan derajat, Lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak, Lebih baik daripada berhadapan dengan musuh (berjihad fisabililah), Tidak ada sesuatu-pun yang menyelamatkan dari azab Alloh kecuali dzikirulloh, Hadist No. 1493, Shahih At-targhib Wa At-tarhib, Hal 352))

16 Maret 2019, Segala puji dan kerajaan milik Alloh, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan langit bumi se-isinya. Maha suci Alloh, tiada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu ya,, Alloh. Semoga sholawat, keberkahan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Aamiin. DEFINISI DZIKIR ; Adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat… Read More DAHSYAT-NYA “BERDZIKIR” (Sebaik baik amalan, Yang paling bersih disisi Tuhan, Lebih meninggikan derajat, Lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak, Lebih baik daripada berhadapan dengan musuh (berjihad fisabililah), Tidak ada sesuatu-pun yang menyelamatkan dari azab Alloh kecuali dzikirulloh, Hadist No. 1493, Shahih At-targhib Wa At-tarhib, Hal 352))

“REVOLUSI MENTAL BANGSA SAAT INI JANGANLAH HANYA MENJADI JARGON TULISAN ATAU DOKUMEN YANG DICITRAKAN SAJA (HANYA DIGEMBAR-GEMBORKAN ATAU DISIMPAN DI MUSIUM SAJA), TAPI HARUS DIPRAKTEKAN DAN DICONTOHKAN” Contohlah UMAR bin Abdul Aziz dalam memimpin, Insyaa Alloh Negeri ini akan berubah menjadi lebih baik.

25 Feb. 2019, Para Pimpinan dan Politisi negeri ini masih senang dan bangga MEMAMERKAN adu kemenangan dengan BANYAKNYA UANG, dengan BANYAKNYA AKTIFITAS YANG TIDAK BERKUALITAS DI MEDIA MASA DAN TV NASIONAL, dengan BANYAKNYA BALIHO di jalan jalan yang hanya mencari dukungan, bukan adu PROGRAM yang baru dan bermanfaat, applikatif, inovatif dan berkualitas yang bisa menarik… Read More “REVOLUSI MENTAL BANGSA SAAT INI JANGANLAH HANYA MENJADI JARGON TULISAN ATAU DOKUMEN YANG DICITRAKAN SAJA (HANYA DIGEMBAR-GEMBORKAN ATAU DISIMPAN DI MUSIUM SAJA), TAPI HARUS DIPRAKTEKAN DAN DICONTOHKAN” Contohlah UMAR bin Abdul Aziz dalam memimpin, Insyaa Alloh Negeri ini akan berubah menjadi lebih baik.

Bagi yang merasa paling NKRI dan Paling Pancasilais……Tanyalah diri kita masing masing… Apa yang sudah kita sumbangkan kepada negeri tercinta ini? Sudahkah kita berpartisipasi dalam pembangunan negara ini? Sudahkah kita ikut berkorban secara tulus dengan harta dan nyawa kita seperti para pahlawan yang gugur mendahului kita? Jika belum atau malah berperilaku merusak; seperti korupsi dan merampok uang rakyat demi memperkaya diri dan golongan-nya, Mengadu domba rakyat dengan SARA, Menghancurkan mental bangsa dengan NARKOBA, MIRAS, JUDI, SEX BEBAS….Bahkan MENYAKITI HATI UMAT ISLAM ……… masihkah kita punya rasa malu dan hati nurani? Lihatlah bagaimana salah satu anak negeri, KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya ikut berpartisipasi dalam pembangunan negeri tercinta ini)

16 Februari 2019 LIHATLAH BAGAIMANA MUHAMMADIYAH BERPARTISIPASI DALAM MEMBANGUN NEGERI TERCINTA INI Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas ISLAM, telah menyumbang trilyunan rupiah baik materiil maupun inmateriil kepada bangasa dan Negara indonesia dan kekayaan-nya ini didapatkan dengan cara yang halal (artinya bangsa Indonesia Ridho terhadap bagaimana cara mendapatkan kekayaan Muhammadiyah) dan kekayaan-nya ini… Read More Bagi yang merasa paling NKRI dan Paling Pancasilais……Tanyalah diri kita masing masing… Apa yang sudah kita sumbangkan kepada negeri tercinta ini? Sudahkah kita berpartisipasi dalam pembangunan negara ini? Sudahkah kita ikut berkorban secara tulus dengan harta dan nyawa kita seperti para pahlawan yang gugur mendahului kita? Jika belum atau malah berperilaku merusak; seperti korupsi dan merampok uang rakyat demi memperkaya diri dan golongan-nya, Mengadu domba rakyat dengan SARA, Menghancurkan mental bangsa dengan NARKOBA, MIRAS, JUDI, SEX BEBAS….Bahkan MENYAKITI HATI UMAT ISLAM ……… masihkah kita punya rasa malu dan hati nurani? Lihatlah bagaimana salah satu anak negeri, KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya ikut berpartisipasi dalam pembangunan negeri tercinta ini)